NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Pressekonferanse Lønnsoppgjøret Foto: Ane Bjerkvik/NHO

Enighet i lønnsoppgjøret 2023

Her finner du alt om årets lønnsoppgjør.

Aktuelt

  1. NHOs medlemsundersøkelse for mai: Økt pessimisme

    NHOs medlemsundersøkelse i mai viser svakt forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med april. Fremtidsutsiktene er ytterligere svekket fra april, hvor et betydelig flertall forventer forverret situasjon fremover.

Arrangementer

  1. , Arendal

    «Litt innenfor er bedre enn helt utenfor»

    Velkommen til frokostmøte med tema arbeidsinkludering av mennesker med langvarig og alvorlig sykdom. Arrangementet er i samarbeid med Kreftforeningen og Arendal Næringsforening.

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.

Blokkseksjon arrangement